Program Żywiec Arcyzimny

Program szkoleniowo motywacyjny skierowany do barmanów i właścicieli lokali miejsca: 100 lokali w TOP15 miastach Polski, rok 2013 opracowanie i egzekucja programu opracowanie i produkcja materiałów szkoleniowych oraz POS dla lokalu badanie jakościowe programu  

Star Serve Draught Quality Program

Program lojalnościowy i motywacyjny skierowany do barmanów. Miejsca: wyselekcjonowane lokale w Polsce, rok 2013                                                               …