Experiental marketing czyli konsumenci spragnieni doświadczeń

XXI wiek to era marketingu angażującego. Branżowcom termin znany jest m.in. pod pojęciem „Brand Experience” czy „Experiental marketing”. Choć niejedno ma imię, zasada jego działania rozumiana jest tak samo na każdej szerokości geograficznej – ma przyciągać doznaniem, a nie ogłuszać krzykiem.

Think MICE, wydanie marzec 2019

Magda Klimczyk

Tak zaczyna się artykuł, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem i naszymi spostrzeżeniami.