Budowa nowego kanału dystrybucji

  • Client: Jelfa - Sanitas Polska: SpecTab
  • Services: wykorzystanie sektora Horeca do zwiększenia potencjału sprzedaży

Opracowanie strategii wejścia marki SpecTab do Sektora HoReCa w Polsce

miejsca: kluby i puby w TOP miastach Polski, zgodnie z HorecaRoadMap

  • wybór segmentów do działań w HoReCa, zgodnych ze strategią marki
  • opracowanie właściwych aktywności wizerunkowych i sprzedażowych w segmentach
  • wprowadzenie produktu do 280 lokali
  • wdrożenie sprzedaży bezpośredniej
  • działania promocyjne w klubach i pubach