Czysta Wisła, kampania edukacyjna

Misja: Akcja ma na celu budowanie i podtrzymywanie wśród użytkowników Wisły i jej brzegów poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń, szczególnie w kontekście sprzątania po sobie.
Cel: Celem bezpośrednim jest uprzątnięcie nieczystości na tzw. dzikich fragmentach wybrzeża wiślanego oraz wprowadzenie systemu monitoringu tych terenów, dla poprawienia jakości utrzymania tam porządku. Celem projektu jest również integracja społeczności danej dzielnicy i skupienie obszaru jej zainteresowań wokół terenów nadwiślańskich ze szczególnym uwzględnieniem w/w środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem, w tym także osób niepełnosprawnych i w starszym wieku.

Pikniki

Rejsy po Wiśle

Warsztaty